Inloggen bij Vodafone

Inloggen bij Vodafone

Ga naar Vodafone

Maak de keuze persoonlijk of zakelijk

We kiezen voor ” persoonlijk ”

Klik nu op blokje * Log in My Vodafone ”

Je komt nu op de pagina   ” mijn overzicht ”

In het bovenste blokje je mobiele nummer noteren

In het onderste blokje je wachtwoord noteren.

Klik nu op het rode blokje inloggen

Je bent nu ingelogd bij Vodafone.

This entry was posted in Telefonie aanbieders. Bookmark the permalink.